Ruth & Benny - Wine & Food

MoltoBen במדיה

אוכל ויין הולכים יחד ובטיולים שלנו יותר מתמיד. משולבים זה בזה כמו היין והיאנג בתרבויות עתיקות מעולם אחר. בעקבות טיול היין והאוכל שהשקנו, יצאה כתבה מפרגנת על ידי אחד מבכירי כתבי היין בישראל. אדם מונטפיורי. הכתבה המלאה כאן